Ce înseamnă licenţa în urbanism şi administraţie

Secţia de Urbanism şi Administrarea Teritoriului de la Sibiu, singurul program din ţară acreditat în acest domeniu de licenţă, a fost special creată pentru a răspunde nevoilor actuale ale societăţii contemporane aflată într-o permanentă dezvoltare si schimbare. Prin absolvirea acestui program, viitorii profesionişti vor fi pregătiţi pentru a conduce si a se integra în colective pluridisciplinare capabile a soluţiona probleme specifice din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului la nivelul administraţiei locale (primării şi consilii judeţene) sau centrale (ministere sau organizaţii guvernamentale). Activitatile din cadrul acestui program sunt concepute pentru a răspunde dinamicii şi complexităţii situaţiilor cu care se vor confrunta viitorii profesionişti în practică după finalizarea studiilor. Astfel, studenţii vor urma o formare profesională care se va concretiza în cursuri şi ateliere de specialitate, oferindu-le o intelegere integrată a activităţilor de intocmire, avizare si implementare a studiilor specifice, documentelor si documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, în concordanţă cu legislaţia nationala şi europeană.

fig2_rol urbRolul urbanistului în administraţie

Domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului este unul de o importanţă deosebită în cadrul administraţiei publice, prin prisma unor elemente specifice pentru definirea, urmărirea şi apărarea interesului public şi a dezvoltării durabile şi sustenabile a comunităţii. Ca urmare, rolul profesionistului urbanist în administraţia publică este acela de expert şi decident în cadrul triadei politic-profesie-comunitate. Urbanistul are un rol definitoriu în organizarea şi funcţionarea administraţiei publice, având responsabilităţi în arii precum: gestiunea dreptului de proprietate şi interesul public, organizarea administrativ-teritorială, competenţele administratiei privind documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului, politicile publice integrate şi sectoriale, compartimentul arhitectului şef şi şef serviciu urbanism, redactarea rapoartelor pentru avizarea documentaţiilor şi evaluarea comparativă a acestora, justificarea oportunităţii unor intervenţii urbane, lucrul cu şi în folosul comunităţii şi comunicarea intra şi extra instituţională.

fig3_oport carOportunităţi de carieră

Licenţiatul în urbanism şi administrarea teritoriului va fi candidatul perfect pentru ocuparea pozitiilor din cadrul serviciului urbanism al administraţiei publice locale, a funcţiilor de şef serviciu urbanism sau arhitect şef. Prin secţia de la Sibiu, singura din ţară care pregăteşte astfel de specialişti, Şcoala de urbanism doreşte să pregătească generaţii de specialisti care să marcheze prin cunoastere, integritate, profesionalism şi dedicare, schimbări esenţiale în buna funcţionare a administraţiilor publice in domeniul dezvoltarii urbane, în concordanţă cu cerintele locale, regionale, naţionale şi europene. Totodată, licenţiaţii vor putea urma cariere în cadrul Agenţiilor de Dezvoltare Regională, a birourilor specializate în gestionarea fondurilor europene, în birouri de consultanţă, de management al proiectelor europene sau in orice agentii, birouri sau organizatii care urmaresc realizarea, implementarea si monitorizarea proiectelor de urbanism si a politicilor urbane de dezvoltare.

Avantajele urmării unei astfel de pregătiri universitare şi posibilităţile de specializare după licenţă

Desfăşurat ca program de licenţă de 3 ani (diplomă de licenţiat în urbanism), acesta oferă imediat după absolvire posibilitatea de angajare in cadrul administratiei publice locale sau centrale în calitate de urbanist licenţiat. Pe parcursul ciclului de licenţă de la Sibiu se asigură in fiecare an efectuarea stagiului de practică în cadrul administraţiei publice locale sau centrale, acest lucru reprezentând un avantaj important în dezvoltarea unei cariere în domeniu. În cadrul Facultăţii de Urbanism, completarea studiilor de licenţă de 3 ani prin continuarea studiilor de licenţă cu cele de master se poate face urmând programul de master Urbanism şi Politici Publice, program acreditat în 2012 şi care se desfăşoară acum la Bucureşti, dar care din 2016, odată cu prima generaţie de absolvenţi de licenţă a programului Urbanism şi Administrarea Teritoriului, îşi va putea începe desfăşurarea la Sibiu (în funcţie de solicitări). O a doua oportunitate o reprezintă urmarea unui master în domenii conexe urbanismului – geografie urbană, economie, sociologie, drept, management instituţional şi altele. O a treia oportunitate o reprezintă completarea studiilor de 3 ani de la Sibiu şi obţinerea titlului de Urbanist, prin absolvirea programului de licenţă Proiectare şi Planificare Urbană din cadrul Facultăţii de Urbanism, la Bucureşti. Absolvirea cu media peste 8.00 a programului de la Sibiu asigură pentru cei care doresc să continue studiile în cadrul FU înscrierea automată în cadrul programului de la Bucureşti. Titlul de Urbanist oferă posibilitatea înscrierii în Registrul Urbanistilor din România (RUR) şi obţinerea dreptului de semnătură, conform regulamentului RUR. O a patra oportunitate este cea dată de absolvirea programului de la Bucureşti şi obţinerea titlului de urbanist, cu urmarea unui program de master la Bucureşti. Oferta de programe de master a Facultăţii de Urbanism (FU) la Bucureşti include masterele de Amenajarea Teritoriului şi Dezvoltare Regională, Proiectare Urbană, Mobilitate Urbană, Management Urban pentru Oraşe Competitive, Peisaj şi Teritoriu şi Dreptul Urbanismului şi al Planificării Teritoriale (în limba franceză). Titlul de master în urbanism oferă posibilitatea extinderii dreptului de semnătura obţinut ca urbanist, conform regulamentului RUR.