ADMITERE 2017

Afise informatii admitere 2017. Detalii suplimentare gasiti la adresa: www.uauim.ro/admitere/.

Afis admitere 2017. Bucuresti

 

Afis admitere 2017. Sibiu

 

 


ADMITERE 2016

FACULTATEA DE URBANISM – URBANISM ȘI ADMINISTRAREA TERITORIULUI – SIBIU

Pentru detalii admitere si regulament, gasiti link Regulament Admitere 2016 – UAUIM .

Informatii inscriere

Inscrierea se face la secretariatul facultatii, pe baza unei cereri de inscriere descarcate de pe site-ul uauim.ro, sectiunea Admitere. Candidatii vor veni la inscriere cu fisa completata, la care se anexeaza urmatoarele acte:
Diploma de bacalaureat in original sau copie legalizata. Absolventii care au sustinut bacalaureatul in 2016 pot prezenta in locul diplomei, adeverinte tip care sa ateste absolvirea, media generala de la examenul de bacalaureat si mediile obtinute in anii de liceu. Toti candidatii declarati admisi au obligatia sa depuna diploma de bacalaureat in original la sediul universitatii, la data inmatricularii in anul I.
Foaia matricola in original sau copie legalizata
Certificat de nastere in copie legalizata
Copie dupa actul de identitate
Adeverinta medicala eliberata de cabinetele scolare sau medicul de familie
Cate doua fotografii tip buletin de identitate
Diploma de absolvire a unei facultati, in original sau adeverinta, si precizarea regimului in care au absolvit prima facultate (subventionat sau cu taxa)
Acte necesare in cazuri speciale:
Acte doveditoare, pentru candidatii care solicita scutirea de plata a taxelor de inscriere in cazul decesului parintilor, orfani, parinti eroi-martiri, etc
Acte doveditoare privind ocupatia parintilor, pentru copiii personalului didactic care solicita scutirea de plata a taxelor de inscriere

La inscriere, candidatii primesc o legitimatie de concurs pe care o vor pastra si o vor prezenta de cate ori este solicitata de controlul comisiilor de admitere.

Date inscriere si examen

Facultatea de Urbanism – Urbanism si Administrarea Teritoriului Sibiu, program studii de zi, licenta, 3 ani, 180 credite
Atat inscrierea, cat si examenul de admitere se vor desfasura la sediul din Sibiu, str. Dealului, nr 6, tel: 0269 222 215

Sesiunea iulie 2016
18 iulie, intre orele 12.00-16.00, 19, 20, 21, 22 iulie, intre orele 9.00-16.00 si 23 iulie, intre orele 9.00-13.00 – Inscrierea candidatilor si plata taxei de concurs (pentru specializarea dorita). In urma inscrierii si platii taxei, fiecare candidat va primi o legitimatie care va atesta inscrierea in concurs.
25 iulie, pana la ora 18.00 – afisarea listelor nominale in ordine alfabetica, repartitia in salile de concurs si intervalul de acces in sali.
Proba concurs sesiunea iulie – 26 iulie, incepand cu ora 10.00
29 iulie – afisarea rezultatelor. Contestatiile se pot depune in termen de 48 ore de la aceasta data
31 iulie, pana la ora 18.00 – raspunsul la contestatii
9,12, 13 septembrie, intre orele 9.00-16.00 si 10 septembrie intre orele 9.00-13.00 – inscrierea in anul I a candidatilor declarati admisi
14 septembrie pana la ora 14.00 – afisarea numarului de locuri, pe specializari, ramase neocupate dupa sesiunea iulie 2016 si scoase la concurs pentru septembrie.

Sesiunea a II-a – septembrie 2016
15, 16 septembrie, intre orele 9.00-16.00, si 17 septembrie, intre orele 9.00-13.00 – Inscrierea candidatilor si plata taxei de concurs (pentru specializarea dorita). In urma inscrierii si platii taxei, fiecare candidat va primi o legitimatie care va atesta inscrierea in concurs.
17 septembrie – afisarea listelor nominale in ordine alfabetica, repartitia in salile de concurs si intervalul de acces in sali.
Proba concurs sesiunea septembrie – 19 septembrie, incepand cu ora 10.00
21 sept – afisarea rezultatelor. Contestatiile se pot depune in termen de 48 ore de la aceasta data
23 sept, pana la ora 12.00 – depunerea contestatiilor. Raspunsul la contestatii se va da panala ora 18.00
23 sept – afisarea listelor definitive cu candidatii declarati admisi
26, 27 septembrie – inscrierea in anul I a candidatilor declarati admisi

Informatii Proba admitere:

Urbanism si Administrarea Teritoriului
Proba unica ce va consta intr-o serie de TESTE DE CREATIVITATE SI LOGICA, exprimate grafic (reprezentare figurala, desen), si in scris, specifica domeniului si specializarii. Proba va cuprinde un numar de exercitii, care se vor rezolva intr-un caiet A4, in creion grafit si/sau creion colorat, intr-o maniera precizata in subiectul de concurs.
Se urmareste testarea urmatoarelor calitati ale candidatilor:
Cunostinte si spirit interdisciplinar
Cultura generala de specialitate
Capacitate de sinteza
Asociere de idei
Creativitate
Capacitatea de reprezentare geometrica si spatiala
Capacitatea de restructurare a gandirii in raport cu noile situatii
Abilitatea de a folosi anumite strategii
Capacitatea de combinare si transformare de date

Durata fiecarei probe de concurs se va stabili de catre comisie in functie de dificultatea apreciata a subiectelor, dar nu va depasi 6 ore.
Universitatea va pune la dispozitia fiecarui candidat hartia/ colile de desen si suportul de lucru (planseta de desen, de cca 100×125 cm).

Lista materialelor si instrumentelor necesare candidatilor pentru proba de admitere
Creion grafit cu mina (HB-B, 2B, 3B, 4B)
Creioane colorate
Guma obisnuita
Guma plastica
Rigla gradata (dublu decimetru)
Banda de lipit, pioneze, pasta de lipit
Stilou cu cerneala albastra, pix cu pasta (neagra sau albastra)
Teu de 1,20 m
Echere la 45° si la 60°, raportor, florare
Compas cu creion mina neagra
Cutter

Este strict interzis accesul candidatilor cu telefoane mobile, tablete electronice sau alte aparate de comunicatii sau stocare date.

Media generala minima de admitere la studii universitare este de 6. La calculul mediei generale este luata in considerare media de la bacalaureat.

Comisia de notare este formata din 8 membri, din care unul este presedinte si nu da note. Nota lucrarii va rezulta ca medie aritmetica a notelor care pot fi de la 1 la 10, din care se elimina cele doua note extreme.

Criteriile de notare sunt urmatoarele:
Usurinta de asociere in planul gandirii
Flexibilitatea si complexitatea gandirii ca atribut al adaptabilitatii
Originalitatea – capacitatea de integrare a unor elemente diverse in acelasi camp perceptiv, cu generarea de alternative neuzuale, capacitatea de joc cu alternativele, capacitatea de apreciere a importantei problemei si puterea de a impune solutii originale
Gradul de elaborare al reprezentarii – capacitatea de transformare si combinare de idei, numarul de detalii care completeaza si nuanteaza raspunsul oferit la problema
Deschiderea psihologica la nou
Capacitatea de abstractizare semantica si gandirea independenta

Taxe inscriere la concursul de admitere – 150 lei

Date inscriere in anul I, pentru candidatii declarati admisi:
9, 12, 13 sept 2016

Taxe studii pentru anul I – 3.000 lei


ADMITERE 2015

FACULTATEA DE URBANISM – URBANISM ȘI ADMINISTRAREA TERITORIULUI – SIBIU

Pentru detalii admitere si regulament, gasiti link  Regulament Admitere 2015 – UAUIM .

Programul de studii (specializarea):

URBANISM SI ADMINISTRAREA TERITORIULUI – SIBIU (licenţă, 180 credite – 3 ani)

14,15,16,17 Iulie 2015, între orele 9.00 – 16.00 și 18 si 20 Iulie 2015 intre orele 9-13,00, înscrierea candidaţilor şi plata taxei de concurs la specializarea Urbanism si Administrarea Teritoriului (licenţă, 180 credite – 3 ani).

Fiecare candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea în concurs.

20 Iulie 2015 – până la ora 18,00

Afişarea listelor nominale ale candidaţilor la specializarea Urbanism si Administrare Teritoriului, în ordine alfabetică, repartiţia acestora în sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).

21 Iulie 2015, începând cu ora 10,00 PROBA UNICĂ DE CONCURS – PROBA UNICĂ DE CONCURS – TESTE DE CREATIVITATE ŞI LOGICA specializarea URBANISM SI ADMINISTRAREA TERITORIULUI – SIBIU

24 Iulie 2014

Afişarea rezultatelor (contestaţiile se pot depune în termen pana pe data de 27 Iulie 2015, ORA 12.00).

 

27 Iulie 2014

Raspuns contestaţii, pana in ora 18.00.

 

27 Iulie 2015

Afişarea listelor definitive (în ordine alfabetică şi a mediilor) cu candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere în anul I din sesiunea Iulie 2015 specializarea Urbanism si Administrarea Teritoriului-Sibiu.

9,10,11 septembrie 2015

Înscrierea în anul I din anul universitar 2015 – 2016 a candidaţilor declaraţi admişi la concursul de

admitere din sesiunea Iulie – septembrie 2015 – specializărea URBANISM SI ADMINISTRAREA TERITORIULUI – SIBIU (licenţă, 180 credite – 3 ani)

Locuri Buget: 10

Locuri Taxa: 15

 

Retrospectiva admiterii în anul I

2014

Secţia Urbanism şi Administrarea Teritoriului – Sibiu

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, prin FACULTATEA DE URBANISM, anunţă organizarea concursului de admitere la Sibiu, în data de 21 iulie 2014, la specializarea: Urbanism şi Administrarea Teritoriului, acreditată ARACIS.

Desfăşurat ca program de licenţă de 3 ani (180 credite), cu posibilitatea completării studiului de licenţă de 4 ani şi urmarea ulterioară a unui master Bologna de 2 ani în programul Urbanism şi Politici Publice, programul desfăşurat la Sibiu în cadrul Facultăţii de Urbanism a UAUIM, este acreditat ARACIS, are scoase la concurs 25 de locuri (15 subventionate + 10 cu taxă) şi vizează formarea de specialişti în domeniul urbanismului, pentru a lucra în administraţia locală (primării, consilii judeţene), administraţia centrală (ministere, organizatii guvernamentale) sau în instituţii private (birouri de urbanism) axate pe planificare, dezvoltare urbană şi teritorială, fonduri europene şi gestiunea dezvoltării teritoriului, politici de coeziune teritorială, etc.

Înscrierea

Înscrierea va avea loc în zilele de 10 – 11 iulie 2014, la Sibiu, la sediul UAUIM din str. Dealului nr.6, intre orele 10.00 – 16.00.

Proba de admitere

Admiterea va consta într-o probă unică ce va testa cunoştinţele de cultură generală, creativitate şi logică ale candidatului, prin care se urmăreşte testarea următoarelor calităţi:

 • cunoştinţe şi spirit interdisciplinar;

 • cultură generală şi de specialitate;

 • capacitate de sinteză;

 • asociere de idei.

 • creativitate;

 • capacitatea de reprezentare geometrică şi spaţială;

 • capacitatea de restructurare a gândirii în raport cu noile situaţii;

 • abilitatea de a folosi anumite strategii;

 • capacitatea de combinare şi transformare de date.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să contactaţi secretariatul sectiei UAT Sibiu – telefon: 0269 222 215 sau al Facultăţii de Urbanism – telefon: 021 30 77 180, 021 30 77 183.

Pentru descărcarea fişei de înscriere şi a regulamentului de admitere, vă rugăm accesaţi următorul link.

PROBA UNICĂ DE CONCURS – 21 iulie 2014, începând cu ora 10.00. (pentru detalii, consultaţi Anexa 1 a regulamentului de admitere aici)

2013

Admitere la secţia „Urbanism şi Administrarea Teritoriului” – Sibiu

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, prin FACULTATEA DE URBANISM, anunţă organizarea concursului de admitere la Sibiu, în data de 22 iulie 2013, la specializarea: Urbanism şi Administrarea Teritoriului, acreditată ARACIS.

Desfăşurat ca program de licenţă de 3 ani (180 credite), cu posibilitatea completării studiului de licenţă de 4 ani şi urmarea ulterioară a unui master de 2 ani în programul Urbanism şi Politici Publice, programul desfăşurat la Sibiu în cadrul Facultăţii de Urbanism a UAUIM, este acreditat ARACIS, are scoase la concurs 50 de locuri (25 subventionate + 25 cu taxă) şi vizează formarea de specialişti în domeniul urbanismului, pentru a lucra în administraţia locală (primării, consilii judeţene), administraţia centrală (ministere, organizatii guvernamentale) sau în instituţii private (birouri de urbanism) axate pe planificare, dezvoltare urbană şi teritorială, fonduri europene şi gestiunea dezvoltării teritoriului, politici de coeziune teritorială, etc.

Înscrierea

Înscrierea va avea loc în zilele de 17 – 19 iulie 2013, la Sibiu, la sediul UAUIM din str. Dealului nr. 6.

Proba de admitere

Admiterea va consta într-o probă unică ce va testa cunoştinţele de cultură generală, creativitate şi logică ale candidatului, prin care se urmăreşte testarea următoarelor calităţi:

 • cunoştinţe şi spirit interdisciplinar;
 • cultură generală şi de specialitate;
 • capacitate de sinteză;
 • asociere de idei.
 • creativitate;
 • capacitatea de reprezentare geometrică şi spaţială;
 • capacitatea de restructurare a gândirii în raport cu noile situaţii;
 • abilitatea de a folosi anumite strategii;
 • capacitatea de combinare şi transformare de date.

Click aici pentru: Subiecte admitere UAT Sibiu 2013.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să contactaţi secretariatul Facultăţii de Urbanism la numărul de telefon: 0213077180