Conducere

default-icon-userconf. univ. dr. arh. Claudiu RUNCEANU - Decan Facultatea de Urbanism
andreea popaconf. univ. dr. urb. Andreea POPA - Prodecan Facultatea de Urbanism
cristina enacheconf. univ. dr. arh. Cristina ENACHE - Director Departament Proiectare Urbană şi Peisagistică
default-icon-userconf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU - Director Departament Planificare Urbană şi Dezvoltare Teritorială

Coordonare locală

mihai motcanu dumitrescuasist. univ. dr. urb. Mihai MOŢCANU-DUMITRESCU
Titular: Proiectare de arhitectură (1)
madalina.motcanu-dumitrescuasist. univ. dr. urb. Mădălina MOŢCANU-DUMITRESCU
Titular: Proiectare de urbanism (1) şi (2)
prep. univ. drd. urb. Paul MUREŞAN-IUGA
Titular: Proiectare şi reprezentări în urbanism, Lucrări de arhitectură (1), Proiectare de urbanism,

 

Titulari ai Facultăţii de Urbanism

catalin sarbuprof. univ. dr. arh. Cătălin SÂRBU
Titular: Elemente de mediu în urbanism (2), Geografie şi ecologie urbană
liviu ianasiconf. univ. dr. arh. Liviu IANĂŞI
Titular: Introducere în urbanism, Administraţie publică şi management urban/peisagistic
angelica stanconf. univ. dr. arh. Angelica STAN
Titular: Morfologie urbană
default-icon-userconf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU
Titular: Obiectul de arhitectură şi programe de urbanism
alexandru petrisorconf. univ. dr. geogr. dr. ecol. Alexandru PETRIŞOR
Titular: Statistică urbană şi analiză de mediu. Atelier de analiză de date
florin muresanulect. univ. dr. arh. Florin MUREŞANU
Titular: Elemente de mediu în urbanism (1), Tehnici de comunicare şi studiu
simona munteanulect. univ. dr. arh. Simona MUNTEANU
Titular: Bazele administraţiei publice, Urbanism şi legislaţie România
andrei-mitrealect. univ. dr. arh. Andrei MITREA
Titular: Introducere în dezvoltarea regională şi amenajarea teritoriului
alexandru calcatingelect. univ. dr. arh. Alexandru CALCATINGE
Titular: Istoria arhitecturii şi urbanismului, Studiu de program arhitectural
dragos buhociuasist. univ. dr. arh. Dragoş BUHOCIU
Titular: Documente şi documentaţii de urbanism

 

Colaboratori externi şi din cadrul UAUIM

gheorghe badeaprof. univ. dr. ing. Gheorghe BADEA
Titular: Cadastru şi topografie
radu-sageataconf. univ. dr. geogr. Radu SĂGEATĂ
Ecologie urbană
default-icon-userconf. univ. dr. arh. Liviu GLIGOR
Titular: Construcţii (1) şi (2), Finisaje şi echipare
default-icon-userconf. univ. dr. mat. Romeo VOMIŞESCU
Modele matematice în urbanism
mircea_musanlect. univ. dr. Mircea MUŞAN
Titular: Tehnoredactare şi baze de date
alin croitoruasist. univ. dr. Alin CROITORU
Sociologie şi demografie urbană. Studiu în teren
monica muresanuasist. univ. dr. arh. Monica MUREŞANU
Construcţii (1) şi (2)
angharad frandesdr. Angharad FRANDEŞ
Limbi străine
marina neagudrd. Marina NEAGU
Economie urbană şi evaluare
anamaria vrabiedrd. Anamaria VRABIE
Economie urbană şi evaluare
default-icon-userdrd. arh. Victor MORARU
Educaţie de estetică vizuală
default-icon-userarh. Anca BORDEAN
Fundamente CAD

Despre noi:

Facultatea de Urbanism a fost înfiinţată în anul 1997 în cadrul Institutului devenit astăzi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti, fiind singura instituţie de învăţământ superior din Romania care pregăteşte urbanişti, profesie nou apărută în ţara noastră.

Este reprezentată la nivel European prin apartenenţa la AESOP – Association of European Schools of Urban Planning şi REA – Reseau des Ecoles d’Architecture, Urbanisme et Paysage de la France, Europe Centrale et Orientale.

Absolvenţii Facultăţii de Urbanism sunt pregătiţi pentru a se integra în colective de cercetare-proiectare, sau în administraţie implicându-se în soluţionarea problemelor specifice din domeniul amenajării teritoriului, urbanism şi amenajare peisagistică. Facultatea de Urbanism are un număr de cca. 400 de studenţi în ciclul I (licenţă) şi cca. 100 în ciclul II (master). Cele două specializări (urbanism şi peisagistică) funcţionează pentru cele doua cicluri de învăţământ în grupe diferite, pe curricule academice separate.

Mai multe detalii, aici.

Broşura Facultăţii de Urbanism (2011) o găsiţi aici.

Happy with Facultatea de Urbanism – UAUIM: