discipline

AN1

Introducere in urbanism – 12 ECTS

Introducere in urbanism
Elemente de mediu in urbanism (1)
Proiectare si reprezentari in urbanism

Introducere in arhitectura – 11 ECTS

Istoria arhitecturii si urbanismului
Constructii (1)
Lucrari de arhitectura (1)

Comunicare si administratie – 6 ECTS

Tehnici de comunicare si studiu
Bazele administratiei publice

Mediu si dezvoltare sustenabila – 10 ECTS

Elemente de mediu in urbanism (2)
Elemente de structura urbana
Proiectare de urbanism
Activităţi practice (releveu)

Stiinte exacte si legislatie – 13 ECTS

Modele matematice în urbanism
Cadastru si topografie
Tehnoredactare si baze de date
Urbanism si legislatie Romania
Documente si documentatii de urbanism

Arhitectura si constructii – 8 ECTS

Educatie de estetica vizuala
Economie urbana si evaluare
Limbi straine (1)
Limbi straine (2)

AN2

Intelegerea alcatuirii urbane – 11 ECTS

Elemente de teorie urbanistica (1)
Morfologie urbana
Proiectare de urbanism (1)
Fundamente CAD

Obiectul de arhitectura in contemporaneitate – 12 ECTS

Finisaje si echipare
Constructii (2)
Proiectare de arhitectura (1)
Studiu de program arhitectural

Elemente de mediu si decizie in urbanism – 6 ECTS

Geografie si ecologie urbana
Sociologie si demografie urbana. Studiu in teren
Statistica urbana si analiza de mediu. Atelier de analiza de date

Proiect de urbanism si dezvoltare – 9 ECTS

Tehnica proiectarii urbane
Proiectare de urbanism (2) – Morfologie şi TPU

Teritoriu si administratie – 11 ECTS

Spatiu administrativ European
Managementul proiectelor Europene
Introducere in dezvoltarea regionala si administrarea teritoriului
Administratie publica si management urban/peisagistic

Arhitectura si constructii – 8 ECTS

Obiectul de arhitectura si programe de urbanism
Proiectare de arhitectura
Limbi straine (3)
Activitati practice

AN3

Tehnica urbana– 15 ECTS

Amenajari tehnico-edilitare
Sistematizare verticala si drumuri
Organizarea zonelor de activitati
Proiectare de urbanism 1 – Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
Reciclarea fondului construit si proiect integrat

Optional – Spatiu public urban – 4 ECTS

Spatiu public urban
Studiu de ilustrare arhitectural urbanistica

Optional – Reinnoire urbana – 4 ECTS

Zona centrala a oraselor
Studiu de ilustrare arhitectural urbanistica

Planificare si legislatie – 9 ECTS

Planificare si legislatie
Deontologia functionarului public
Elemente de GIS
Legislatie EU

Planificare, peisaj si patrimoniu – 6 ECTS

Proiectare de urbanism 2 – Planificare urbană
Peisagistica
Patrimoniu natural si construit

Sinteza licenta – 24 ECTS

Fundamentare licenta
Cercetare si proiectare in urbanism – proiect licenta
Activitati practice

Arhitectura si constructii – 8 ECTS

Examen licenta